Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående/ kommande/ referensverk
biografi  
kontakt

 

 


KONSTNÄRLIGA ARBETEN:

 

ANDRA KONSTNÄRLIGA ARBETEN/ PROJEKT/UPPDRAG:

 

Pinnlek 
gestaltning, deltagarprocesser,
uppdrag
utställning
Rymdprogrammet: Basecamp
 
utställning
Rymdprogrammet: Momentum
 
utställning
Pinnar, brädor, lera, betong 
 
utställning
All makt åt fantasin - staden som lekplats
 
  Lådbil (konsten att leka, ny slags lekskulptur, lådbilsbygge parkleken)
egenuppdrag
 

På-väg-till-Barnens skog,
gestaltning, deltagarprocesser,
uppdrag
utställning
Next:Utopia

 
utställning
Bygglek Rosendals Trädgård

Byggleklådan,
gestaltning, workshops,
uppdrag
utställning Molekyl

Bygglek Rosendals Trädgård,
workshops,
uppdrag

Bygglek/ Facit

40-50 löpmeter virke per barn

Bagage/ Dagens Eko kvart i fem

Att ställa ut i någon annans huvud - om dialog och konstnärliga processer (bok)

Träd

Lärande och meningsskapande i gestaltande arbete, uppdrag

Föräldraledig
Tack för inbjudan
Luckan till det förflutna, utkik mot framtiden

 

Strävor, uppdrag
Det finns ett hål i verksamheten + Spindla, uppdrag
Bildupplevelser, uppdrag

Spira, uppdrag
Extra utsikter, uppdrag


förstudie Skiss Västerbotten, uppdrag
Bygglek i Farsta, uppdrag
How to try to make sense, uppdrag

En annan Otto (27år senare)
Hangar 1, uppdrag


 

Pergola
Blomlådor
Grönt
Hälsningar från platser jag aldrig besökt


Trädgårdsparken Trekanten, uppdrag

Mukojima(Tokyo)-Hökarängen
Krans
Grön gardin
Blomlåda
Besläktade arbeten
Eco-FashionVem vattnar blommorna?, uppdrag
Bild- och formlinjen, Lunnevads folkhögskola, uppdrag

Temporary Tokyo
Bagage
Ett annat rum än Einars

 

Inneboende
Sightseeing Elis Sinistö's Villa
Juice
Somewhere Else in Malmö


 

Ett annat rum än Einars
Med längtan i bagaget
Resa från vardagen


 

©Camilla Carlsson