Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 

Pågående 2021: All Makt Åt Fantasin - Staden som lekplats. Utställning 8 maj - 15 augusti, Konsthall C (Hökarängen, Sthlm)

Pågående 2021: konstpedagog Konstpaviljongen (start 1 mars)

Avslutat 2020: Lådbil (Konsten att leka, ny slags lekskulptur, lådbilsbygge i parklek), publikation

 

Avslutat 2020: Konst i det öppna, sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar. Kurs Konstfack jan 2019- jan 2020

 

Avslutat 2018: gestaltningsuppdrag På-väg-till-Barnens skog, Ljurafältet Norrköping 2017-18, invigning 13 juni 2018 (+uppföljning)

 

   

Referensverk 1:


40-50 löpmeter virke per barn
2013
utställning galleri Sinne, Helsingfors
(tillsammans med John Håkansson)

Referensverk 2:


Spira
2008
helhetsgestaltning korriodor S:t Görans sjukhus, Stockholms läns landsting

Referensverk 3:


Inneboende
2003
utställning Sauna, Stockholm

 

 

 


©Camilla Carlsson