Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 

Avslutad: presentation/ workshop på seminariet "Den fria leken", Västerås konstmuseum 22/8 2017

Avslutad: utställningen NEXT:UTOPIA, Norrköpings konstmuseum 24 september 2016 - 5 mars 2017

Pågående: gestaltningsuppdrag Ljurafältet Norrköping 2017, genomförs hösten 2017.

   

Referensverk 1:


40-50 löpmeter virke per barn
2013
utställning galleri Sinne, Helsingfors
(tillsammans med John Håkansson)

Referensverk 2:


Spira
2008
helhetsgestaltning korriodor S:t Görans sjukhus, Stockholms läns landsting

Referensverk 3:


Inneboende
2003
utställning Sauna, Stockholm

 

 

 


©Camilla Carlsson