Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 


 

 

 

TITEL:

Spira

KONSTNÄR:

Camilla Carlsson

NÄR:

mars-aug 2008

VAR:

gestaltning korridor, plan 3, byggnad 06,
St Görans sjukhus

DELTAGARE:

samverkar med personal, arkitekter, konstnärlig rådgivare

TEKNIK:

helhetsgestaltning textil, blomkrukor, folier

BESKRIVNING:

Helhetsgestaltning korridor, sjukhus. Patienterna är 65+, vistas på avdelningen på grund av demens, depression och psykotiska tillstånd. Av åldersskäl förekommer ofta synnedsättningar. Det finns behov av att underlätta orientering, samt hitta rätt patientdörr, inklusive dörrdryck. Jag har valt titeln Spira i betydelsen växa, och skapat 3 grönskande, taktila gardiner, planterat om alla krukväxter i enhetliga krukor, tillfört vattenkanna, gestaltat fågelholk, samt skapat 14 folier med motiv från växtriket till patientdörrarna.

UPPDRAG:

Stockholms läns landsting

 


©Camilla Carlsson