Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 


Kort om mig:
Som konstnär intresserar jag mig för konstens och lekens roll i samhället.
Jag använder olika uttryck, material och metoder, arbetar gärna med barn i deltagande- och skapandeprocesser. 
Jag gör konstnärliga gestaltningsuppdrag, utställningar, workshops, föreläsningar,
och konstpedagogiska uppdrag för konsthallar, konst på förskolor    
Sedan 2008 har jag ägnat mycket tid kring research kring bygglekplatser:
utemiljöer där barn utformar lekmiljön i närvaro av pedagoger.


Utbildning:
2019-2020 Konst i det öppna, sociala dimensioner, ekologier, förvandlingar, 30 p, Konstfack, Stockholm
2015-2016 Ateljeristautbildning, Reggio Emilia Institutet, Sthlm
2009 Teorier om lärande, 15 p, Stockholms universitet
2008 Konstpedagogik, 15 p, Konstfack, Stockholm
2003 Bostaden. Arkitekturens sociala landskap, 40 p, Kungl. Konsthögskolan, avd Arkitektur, Stockholm
2002 Europeisk arkitekturhistoria, 5 p, Lunds universitet
2001 Magisterexamen i Fri konst, 200 p, Konsthögskolan Malmö
1996 Konst- och bildvetenskap, 20 p, Linköpings universitet

Utställningar:
2023 grupputställning Base Camp, Köttinspektionen, Uppsala
2022 grupputställning Momentum, galleri ID:I, Stockholm
2022 Pinnar, brädor, lera, betong, galleri Molekyl, Malmö, med John Håkansson 
2021 All makt åt fantasin - staden som lekplats, Konsthall C, Stockholm
2018 Passagen jubileumsutställning, Passagen Linköpings konsthall, grupputställning
2016 Next:Utopia, Norrköpings konstmuseum, grupputställning, med John Håkansson
2015 Bygglek på Rosendals Trädgård, Rosendals Trädgård, Stockholm
2014 galleri Molekyl med John Håkansson
2013 Facit, Åtvidaberg, grupputställning 
2013 40-50 löpmeter virke per barn, galleri Sinne, ProArtibus, Helsingfors, med John Håkansson
2012 Dagens Eko kvart i fem, Varbergs konsthall, grupputställning
2011 Karusellen, galleri 54, Göteborg, grupputställning
2011 Forsaströms konstpark, Forsaström, tillsammans med John Håkansson, grupputställning
2010 70-talister, Konstnärshuset, Stockholm, grupputställning
2010 Vad hände sen då?, Ölands konstskola, Ölands Skogsby, grupputställning
2009 Forsaströms konstpark, Forsaström, tillsammans med John Håkansson, grupputställning
2008 När solen står som högst, Norrköpings konstmuseum, Norrköping, grupputställning
2008 Vårsalongen, Liljevalchs, Stockholm, grupputställning
2008 Forsaströms konstpark, Forsaström, grupputställning
2007 En annan Otto (27 år senare), inbjuden som gästande bibliotekarie Att bli mamma, Botkyrka konsthall, grupputställning
2007 Runda huset, Gustavsberg, utställning tillsammans med Martin Ålund, separata verk
2006 Modernautställnigen, Moderna museet, Stockholm, grupputställning
2006 Surroundings, Passagen Linköpings konsthall, tillsammans med John Håkansson
2006 Konstfrämjandet Malmö, separatutställning
2006 12 Hour Museum, arrangerad av AIT (Arts Initiative Tokyo), Tokyo, JAPAN, grupputställning
2005 SISU, Galleri des Landreises, kusntverein Rügen, Putbus, TYSKLAND, grupputställning
2005 Centrifug, del av Konsthall C, Hökarängen, tillsammans med John Håkansson
2005 Publikation/pages, Lunds konsthall, grupputställning/publikation
2005 Äga:rum, galleri Elverket, ProArtibus, Ekenäs, FINLAND, tillsammans med John Håkansson, nordisk grupputställning
2005 galleri F, Gamleby, tillsammans med John Håkansson
2005 Eco-Fashion, arrangerad av AIT (Arts Initiative Tokyo), Tokyo, JAPAN, grupputställning
2004 SISU, Kabusa konsthall, Köpingebro, grupputställning
2004 Leena Kuumola galleri, Helsingfors, FINLAND, separatutställning
2004 Ett annat rum än Einars, Skånes konstförening Malmö, separatutställning
2004 galleri 54, Göteborg, i samarbete med John Håkansson; Lotta Smed, Anna Wessman, grupputställning
2003 Inneboende, Sauna, Stockholm, separatutställning
2003 Somewhere Else in Malmö, Mia Sundberg galleri, projektväggen, Stockholm
2002 Open Studios, IASPIS, Stockholm
2002 Free Exile, Passagen Linköpings konsthall, grupputställning
2002 Allt går att köpa för pengar, galleri BB, del av Lars Bohman galleri, Stockholm, grupputställning
2001 galleri PEEP, Malmö, separatutställning
2000 Bringing it all back home, galleri 60, Umeå, tillsammans med Kristian Berglund och Johan Svensson
1999 Ängel, Johanneskyrkan, Malmö, grupputställning i 3 skånska kyrkor
1998 galleri OVERGADEN, Köpenhamn, DANMARK, utställning tillsammans med Lisa Torell, Emma Mikkelsen och Hanna Rydahl

Övrigt:

2023 medverkar i rapporten "Barn i stan - får de rum?", panelsamtalet "Parklek. Då, nu och sen då?" 10 december, Konsthall C i samarbete med KTH, Konstfack,         Folkrörelsernas konstfrämjande, Hökarängens stadsdelsråd
2022-2023 gestaltningsuppdrag Östersunds kommun, verket Pinnlek, invigt 9 november 
2022 uppdrag Konstnärscentrum Öst,  presentation/workshop "Att skapa demokratiska miljöer" 20 oktober
2021 artikel Parkleken viktigare än någonsin, Modern barndom, Reggio Emilia institutets tidskrift (digital publicering september)
2021 publikt samtal Att arbeta med lek, med 6 parklekspedagoger, Fagerlidsparken, Hökarängen 14 augusti
2021 konstpedagog Konsthall C 1 mars 30 november (Paviljong C och Konst i förskolan med 5-åringar i kommunala förskolor Farsta stadsdel)
2020 konstpedagog Konsthall C inför utställningen En annorlunda skog (Konst i förskolan med 5-åringar kommunala förskolor Farsta stadsdel)
2020 Konsten att leka. Lekprocesser, ny slags lekskulptur, konst med barn i parkleken (i samarbete med parkleken Kristallen, avslutat egenuppdrag)
2020 utformat ett skoluppdrag Skapande skola, publicera/ bokningsbart via Konstdepartementet
2018 konstnärligt uppdrag Skapande odlingskollo, uppdrag Haninge konsthall, Haninge kommun 15/8 + 17/8
2018 gestaltningsuppdrag På-väg-till-Barnens skog, Ljurafältet, Norrköpings kommun (avslutat)
2017 presentation/ workshop på seminariet "Den fria leken", Västerås konstmuseum 22/8
2017 gestaltningsuppdrag Ljurafältet, Norrköping (påbörjat 2016)
2017 presentation seminarium Konst & Stadsutveckling, Norrköpings konstmuseum 1 mars
2014-2015 gestaltningsuppdrag inför gestaltning förskola i Gävle, Byggleklåda
2014 Bygglek Rosendals Trädgård, uppdrag Rosendals Trädgård (workshops april-okt med skolklass åk 3)
2012 presentation/ föreläsning bygglek, Seminarium arrangerat av Pro Artibus 15-16/11i Vasa, Finland, tillsammans med John Håkansson
2012 arbete med bok Att ställa ut i någon annans huvud, tillsammans med Malin Lobell
2012 arbete med byggleksprojekt inför utställning tillsammans med John Håkansson
2011 Lärande och meningsskapande i gestaltande arbete, Skiss kunskapskonferens, Stockholm, workshop i samarbete med Fredrik Lindstrand
2010 Luckan till det förflutna, utkik mot framtiden, gestaltningsförslag Tävling Linköping, Statens konstråd, Akademiska Hus Öst AB, Linköpings kommun
2009 Strävor, uppdrag Skiss skolan, Konstfrämjandet, samarbete med Malin Lobell
2009 Bildupplevelser, uppdrag utbildning Carema äldreomsorg/ Konstfrämjandet, samarbete med Petter Falck
2009 Det finns ett hål i verksamheten + Spindla, uppdrag Konstfrämjandet, samarbete med Malin Lobell
2008 förstudie Skiss Västerbotten, Konstfrämjandet, samarbete med Malin Lobell
2008 Bygglek i Farsta, uppdrag Farsta stadsdelsförvaltning, i samarbete med John Håkansson
2008 Spira + Extra utsikter, gestaltningsuppdrag St Görans sjukhus, Stockkholm, Stockholms läns landsting
2008 AIT Fundraising Auction, arrangerat av AIT (Arts Inivitative Tokyo), Tokyo, JAPAN; bidrar med ett verk
2007 Hangar 1, gestaltningsförslag, Art Platform
2006 Trädgårdsparken Trekanten, Skiss, Konstfrämjandet, samarbete med Malin Lobell
2005 Vem vattar blommorna?, Skiss, Konstfrämjandet
2004 Scandinavian Sparks/ Check in, katalog (+utställning) arrangerad av Sauna, KINA
2003 How long do you intend to stay?, presentation tilsammans med John Håkansson, arrangerad av Sauna på Arkitekturmuseet, Stockholm, 2/9
2002 Besatt arkitektur, ett samtal mellan Camilla Carlsson, Miriam Bäckström och Ulrika Karlsson, Moderna museet, Stockholm, 19/12
2002 Ett annat rum än Einars, presentation inför Einar Hylanders vänförening, Moderna museet, Stockholm, 8/10

Stipendier:

2022 tvåårigt arbetsstipendium, Sveriges Bildkonstnärsfond, Konstnärsnämnden
2020 Byggnads kulturstipendium
2016 Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv (JAPAN)
2014 Ålands kulturdelegation, vistelsestipendium Åland, tillsammans med John Håkansson
2013 tvåårigt arbetsstipendium, Sveriges Bildkonstnärsfond, Konstnärsnämnden
2012 internationell kulturutbyte, Helsingfors, IASPIS, Konstnärsnämnden 
2006 arbetsstipendium, Sveriges Bildkonstnärsfond, Konstnärsnämnden
2005 Helge Ax:son Johnson, resestipendie (JAPAN)
2004 IASPIS, artist in residence, AIT (Arts Initiative Tokyo), Tokyo, JAPAN
2003 NIFCA, artist in residence, Suomenlinna, Helsingfors, FINLAND
2002 IASPIS, artist in residence, Stockholm
2002 Helge Ax:son Johnson, resestipendie (TYSKLAND)
2001 Sleipnir resestipendium (FINLAND)
2001 Fredrika Bremer-förbundets stipendie; Viktor Rohdes fond
2000 Helge Ax:son Johnson, resestipendie (ITALIEN)
1999 Helge Ax:son Johnson, resestipendie (olika länder Europa)
1999 Svenska kyrkans kulturstipendie (gemensamt i samband med Ängel-utställningen)
1997 Gösta Mobergs minnesfond
1994 Liljesonska stiftelsen

Representerad:

Statens konstråd, Stockholms läns landsting, Linköpings kommun, Malmö Högskola, Gävle kommun,
Norrköpings kommun, Stockholm stad (Farsta stadsdel), Östersunds kommun

 

 

 


©Camilla Carlsson