Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 


 

 

 

TITEL:

40-50 löpmeter virke per barn

KONSTNÄRER:

Camilla Carlsson och John Håkansson

NÄR:

5 - 28 april 2013

VAR:

galleri Sinne, Helsingfors

DELTAGARE:

parallellt med utställningen anordnades en verkstad för barn, anordnad av konstpedagogen på Sinne

TEKNIK:

fotografi, installation, research

PRESSTEXT:

40-50 löpmeter virke per barn
Camilla Carlsson och John Håkanssons utställning gestaltar bygglek, en form av bemannad lekplats där barn själva, i närvaro av pedagoger, bygger och utformar lekmiljön. Den första byggleken, Skrammellegepladsen, startade 1943 i Emdrup, Köpenhamn.  Det danska ordet ”skrammel” översattes till ”skräplekplatser” som sedan blev kända som ”bygglekplatser”. Konstnärerna har sedan 2008 undersökt och fotograferat bygglekplatser i Danmark, Tyskland och Sverige.

Bygglek kan ses som en modell för inflytande, likafullt som en faktisk miljö där barn uttrycker och skapar egna platser.  I konstnärernas research ingår bland annat Palle Nielsens verk Modellen. En modell för ett kvalitativt samhälle, en bygglek inne på Moderna museet, Stockholm, 1968. De kulturhistoriska aspekterna andas 1960-70-tal, medan konstnärernas fotografier visar väl fungerande bygglekplatser mitt i vår samtid.

I Sverige har de flesta bygglekarna försvunnit. Beror det på ideologiska, ekonomiska eller säkerhetsmässiga orsaker? Bygglekverksamhet berör flera områden, blanda andra arkitektur, stadsplanering, demokrati och pedagogik. Vilken kunskapssyn präglar samhället? På vilket sätt är barn idag delaktiga i planering och utformning av utemiljön, stadsrummet?

Hur får man vuxna att se lekvärdet och kunskaperna som man lär sig genom bygglek? Dessa lekplatser utmanar barn att använda hela kroppen, sin fantasi och att samarbeta med andra barn och vuxna. Skalan är viktig, liksom tidsaspekten; att byggandet inte tar slut utan ständigt förändras. Återanvändandet av material ligger också i tiden. Rekommendationen 40-50 löpmeter virke per barn ingår i konstnärernas research kring bygglek. Rekommendationen är fortfarande relevant.

Aktiviteten på bygglekplatser påminner om konstnärliga processer – att bygga upp, lägga till, ta bort, förändra och arbeta med helheten. Många byggen, kojor, liksom konstnärliga verk, kan liknas vid självporträtt. I konstnärernas presentation ingår även ett platsspecifikt bygge gjort av textil och skumplast. Kanske minnet av egna kojbyggen eller kuddrummet på 1970-talets daghem kan vara en ingång? I lek omformas material och plats, men leken sitter inte i redskapen utan i användaren. I fantasin, om man så vill.

I samband med utställningen ordnas verkstäder för skolklasser. Andra barn som är sugna på att bygga kan besöka verkstaden på söndagarna kl 13-16. (Se konstpedagogens dokumentation via länk nedan)

BIDRAG:

utställningen gjord med stöd av IASPIS;
Internationellt kulturutbyte

LÄNK:

http://www.sinne.proartibus.fi/sv/utstallningar/article-9638-23916-4050-lopmeter-virke-per-barn

http://www.sinne.proartibus.fi/sv/skola/camilla_john/


http://johnhakansson.se/byggis.html

   

 


©Camilla Carlsson