Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 


 

 

 

TITEL:

How to try to make sense

KONSTNÄRER:

Camilla Carlsson och Malin Lobell

NÄR:

3-4 mars 2008

VAR:

Campus Konradsberg, Stockholms universitet

DELTAGARE:

seminariedeltagare Designs for Learning

TEKNIK:

konstnärlig presentation i rummet, workshop

BESKRIVNING:

ur programmet;
Aesthetic learning processes and aesthetic designs in problem solving activities. Artistic experience, as other learning processes, could be seen as a struggle for trying to make sence. The artist Camilla Carlsson and Malin Lobell will talk about their artistic practices, especially how they work and reflect in artistic processes. In the workshop, different methods and materials for creating a three-dimensional mind map will also be presented. In connection with an art project called "Skiss" (Contemporary Artists in Society), initiated by Konstfrämjandet, Camilla and Malin will raise the question of how artistic experience and competence can be used outside traditional art institutions.

UPPDRAG:

Staffan Selander, professor institutionen för Didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, i samarbete med Folkrörelsernas konstfrämjande

 


©Camilla Carlsson