Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 


 

 

 

 

TITEL:

Lager av lek

KONSTNÄR:

Camilla Carlsson

UTSTÄLLNING:

All makt åt fantasin - staden som lekplats

NÄR:

8 maj - 15 augusti 2021

VAR:

Konsthall C, Hökarängen

DELTAGARE:

Medutställare Mats Eriksson-Dunér och Priscila Fernandes

TEKNIK:

5 tecknade collage (utskrifter på Kozopapper, inklusive teckningar på baksidan av varje ark), ekram, linor, metallklämmor. Verket presenterades hängande från taket

TEXT:
(utdrag ur Konsthall C's hemsida)

Den 8 maj öppnar sommarutställningen All Makt Åt Fantasin - staden som lekplats. Utställningen utforskar lek i relation till staden och knyter an till den lokala lekplatsen i Fagerlidsparken.

Lek kan ta sig många olika former och uttryck men en sak är säker: för människan är lek livsviktigt. I leken kan alternativa världar och ordningar skapas. Det är genom leken som barn prövar sina gränser och lär sig hantera och utmana verkligheten. De medverkande konstnärerna i sommarutställningen närmar sig lek och stad på olika sätt.

Konstnären Camilla Carlsson undersöker parkleken Fagerlid som skapades 1956-57 som en del av grannskapsplaneringen i Hökarängen. I det nya verket Lager av lek ingår studier av lek i parkleken Fagerlid, från 1950-talet till samtid. De tecknade collagen visar lekande barn, lekredskap, dokument som rör barns lek, parkleken med dess utveckling och organisation. Inte bara lekmiljön utan en livsmiljö framträder, utifrån generationer av barn som lekt på platsen. Carlsson har en lång erfarenhet av att undersöka kopplingar mellan lek och konst nationellt såväl som internationellt. Hennes praktik är interdisciplinär, och hon arbetar ofta med barn i deltagandeprocesser. Sedan 2008 har Camilla Carlsson ägnat mycket tid för research kring bygglekplatser: utemiljöer där barn utformar lekmiljön i närvaro av pedagoger. 

ÖVRIGT:

I utställningen ingick även mina verk Textilt bygge och Lekarkiv:

Textilt bygge:
Det textila bygget liknar en bygglekplats, men istället för virke används textil och skumplast i en hängande konstruktion från taket. Det går inte att klättra upp i bygget som är mjukt, utan minsta risk - säkerhetstänket har gjort bygget obrukbart för lek…

Lekarkiv på träklossar:
Verket är ett pågående lekarkiv med citat ur böcker om lek (hittills 53 olika citat om lek). På ena sidan är bokens titel avtecknad, på den andra ett utvalt citat. Träklossarna knyter an till bygglekplatser där barn utformar lekmiljön i närvaro av pedagoger. Mindre träklossar används traditionellt för konstruktiv lek. Besökarna får gärna bläddra bland träklossarna!

Båda verken har tidigare visats i andra versioner på galleri Sinne, Helsingfors respektive Norrköpings konstmuseum/ utställningen Next:Utopia.

CURATORER:

Sara Brolund de Carvahlo, Sebastian Dahlkvist och Ulrika Flink

TACK TILL:

John Håkansson

LÄNK:

https://www.konsthallc.se/program/allmaktatfantasin   

 


©Camilla Carlsson