Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 


 

 

 

TITEL:

Bildupplevelser

KONSTNÄRER:

Camilla Carlsson och Petter Falck

NÄR:

mars-maj 2009

VAR:

olika äldreboenden Carema äldreomsorg

DELTAGARE:

personalgrupper inom Carema äldreomsorg

TEKNIK:

konstnärlig presentation, powerpoint, bildsamtal, gestaltande workshop, handledning, dokumentation

BESKRIVNING:

Förberedande research inför specifik utbildning gentemot personalgrupper in om Carema äldreomsorg (2 tillfällen). Uppdraget utgår från inköpta konstreproduktioner, kring vilka Carema önskar aktivitet/upplevelse. Utbildningen syftar till att personalen ska lära sig främja bildupplevelser genom att själv bli bekant med bilderna, bildskapande och bildsamtal. Den av oss framtagna dokumentationen är begränsad i användandet, endast för den personal som deltog i utbildningen

UPPDRAG:

Carema, samarbete Folkrörelsernas konstfrämjande

 


©Camilla Carlsson