Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 


 

 

 

TITEL:

Luckan till det förflutna, utkik mot framtiden

KONSTNÄR:

Camilla Carlsson

NÄR:

2010

VAR:

arbetet utformat som tävlingsförslag, gestaltningsförslag Tävling Linköping, arrangerad av Statens konstråd, Akademiska Hus Öst AB, Linköpings kommun

TEKNIK:

gestaltningsförslag; skisser, materialförslag, placering etcetera

BESKRIVNING:

Uppgiften för tävlingsdeltagarna var att ta fram ett förslag till konstnärlig gestaltning för en ny friidrottsanläggning i Linköping.
(text till mitt tävlingsförslag:)
Luckan till det förflutna kan ses som en hemlighetsfull ingång till en värld under våra fötter. Vem har nyckeln, och kan tyda tecknen under marken? Arkeologer är samtida teckentydare som visar vägen till det förgångna. De kan få oss att se tillbaka, vilket är nödvändigt i en tid som denna. Genom att reflektera över tillvaron kan vi, även i egenskap av konstnärer, hitta möjliga vägar att följa. Jag ser konsten som ett sätt att förstå världen. I ljuset av det förflutna, genom att ta våra gemensamma erfarenheter upp till ytan, skapas en möjlig utkik mot framtiden.

 

 

 


©Camilla Carlsson