Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 


 

 

 

TITEL:

Bygglek i Farsta

KONSTNÄRER:

Camilla Carlsson och John Håkansson

NÄR:

april-dec 2008

VAR:

parkleken Farstaängen, arbetet visat lokalt i Farsta

DELTAGARE:

personal och besökare parkleken Farstaängen, projektledning, styrgrupp projektet Bygglek i Farsta

TEKNIK:

fotografi, dokumentation, research, sammanställning till 3 pigmenterade utskrifter 100x70 cm, bild och text

BESKRIVNING:

Jag engagerades våren 2008 och var delaktig i uppbyggnad och utformning av bygglekplatsen på parkleken Farstaängen. Arbetet består av sex månaders dokumentation på plats, parallellt med research för att sätta in byggleken i ett lokalt, nationellt, internationellt, kulturhistoriskt och pedagogiskt sammanhang, vilket senare utgjorde textdelen. Jag använde arkiv, böcker och intervjuade äldre parklekspersonal. John Håkansson hjälpte mig att sammanställa bild och text till 3 affischer.

UPPDRAG:

Farsta stadsdelsförvaltning, Kultur Fritid

(efter avslutat uppdrag har vi fortsatt arbetet kring bygglek i ett fördjupat konstnärligt perspektiv, på eget initiativ, med fortsatt research i Danmark, Tyskland, Sverige - se länk nedan)

SE ÄVEN:

byggleksprojektet/ utställningen 40-50 löpmeter virke per barn, presenterat galleri Sinne, Helsingfors 2013.

 


©Camilla Carlsson