Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 


 

 

 

TITEL:

Att ställa ut i någon annans huvud -
om dialog och konstnärliga processer

KONSTNÄRER:

Camilla Carlsson och Malin Lobell

VAD:

bok

UTGIVNINGSÅR:

2012

UTGIVARE:

ArtAgentPress

NÄR:

projekt 2005-2009 + dialog nedskriven 2012

VAR:

arbetsplatser inom privat och offentlig sektor

DELTAGARE:

personal på respektive arbetsplats

TEKNIK:

136 sidor
redaktion: Camilla Carlsson och Malin Lobell
formgivning: Malin Lobell och Minja Smacic
tryck: LivoniaPrint, Riga
ISBN: 978-91-637-2077-2

BAKSIDESTEXT:

Hur kan en konstnärlig praktik utanför konstinstitutionerna och inifrån olika arbetsplatser diskuteras och presenteras? Hur möts konst och deltagare? Vad är konstnärligt utrymme? Hur förhåller sig det konstnärliga arbetet till pedagogik och estetiska lärprocesser? Vad innebär olika samverkansformer för konstnärsrollen, för bektraktarens roll och för konstens roll i samhället?

Konstnärerna Camilla Carlsson och Malin Lobell har gemensamt utfört ett flertal längre och kortare uppdrag i samarbete med olika arbetsplatser in om Konstfrämjandets projekt SKISS. Kännetecknande för konstnärernas arbetsprocess är dialogen och projektens fokus på process snarare än produkt.

Boken Att ställa ut i nåogn annans huvud dokumenterar och gestaltar en deltagarbaserad och situationsspecifik verksamhet under åren 2005-2009. Konstnärernas erfarenehter vävs ihop och utvecklar ett kunnande: Om konst som ett sätt att förstå. How to try to make sense.

BIDRAG:

Tryckt med stöd från Längmanska kulturfonden

LÄNK:

www.artagent.info

Malin Lobells hemsida

 

 


©Camilla Carlsson