Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 


 

 

 

TITEL:

Byggleklåda

KONSTNÄR:

Camilla Carlsson

NÄR:

2014-2015

VAR:

Sofiedalsgården, förskola Gävle

TEKNIK:

Gestaltningsuppdrag på förskolegård. Byggleklåda (träkonstruktion av lärkträ) med låsbar förvaringslåda, lekutrymme och plattform + fristående bänk, samt byggklossar (furu) som förskolebarnen tillverkat under workshops tillsammans med konstnären

BESKRIVNING:

Samarbete med barn och personal på avdelning på förskolan Sofiedalsgården, Gävle:
Presentation/ förankring av idé om gestaltning inspirerad av bygglekplatser,
Presentation av modellskiss inklusive workshop modellbygge med barnen,
Workshops byggklossar där barnen sågat, borrat, slipat, målat/ tecknat,
Workshop skyltar, senare integrerade i Byggleklådan, Workshop montering Byggleklåda och bänk,
Invigning Byggleklåda inklusive bygglek/ bygge med byggklossarna

-tack för samarbetet alla Fjärilar, Calle och snickare Johan Ågren.

UPPDRAG:

Gavlefastigheter via Gävle konstcentrum/ Carl Bergström intendent med ansvar för offentlig konst


 

 

 


©Camilla Carlsson