Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 


 

 

 

TITEL:

Lärande och meningsskapande i gestaltande arbete

KONSTNÄRER:

Camilla Carlsson i samarbete med Fredrik Lindstrand, lektor Didaktik

NÄR:

10-11 mars 2011

VAR:

Skiss kunskapskonferens, Clarion hotell, Stockholm

DELTAGARE:

seminariedeltagare Skiss kunskapskonferens

TEKNIK:

workshop; powerpointpresentation, gestaltande övning, handledning

BESKRIVNING:

ur programmet;
Fredrik Lindstrand, lektor Didaktik och konstnären Camilla Carlsson. Hur kan konstnärer arbeta i skolan som en del av kunskapsprocessen? I denna workshop berör vi frågor kring lärande och meningsskapande kopplat till gestaltande arbete i olika former. Konstnärliga exempel och gestaltningar återkopplas till teori kring estetiska lärprocesser.

UPPDRAG:

Folkrörelsernas konstfrämjande

FORSKNING:
(LÄNK:)

Lindstrand, Fredrik (2009), Pusselbitar, metod och estetiska lärprocesser – att lära med samtidskonst. Dokumentation kring ett SKISS-projekt i skolmiljö. Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet.
www.skiss.se/wp_dir/forskning/?page_id=5

 


©Camilla Carlsson