Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 


 

 

 

TITEL:

Det finns ett hål i verksamheten + Spindla

KONSTNÄRER:

Camilla Carlsson och Malin Lobell

NÄR:

jan+maj 2009

VAR:

Konstfrämjandest överläggning Möjligheter, hörsalen Konstakademin, Stockholm

DELTAGARE:

personal inom Folkrörelsernas konstfrämjande, Sverige

TEKNIK:

konstnärlig presentation, powerpoint, gestaltande övning, handledning, uppföljning i maj

BESKRIVNING:

Uppdrag gentemot anställda inom verksamheten; att arbeta med förändringsprocesser utifrån ett konstnärligt sätt att tänka, arbeta. Att se hålet i verksamheten är att se potentialen, en möjlig ingång tilll förädring utifrån ensituation, sammanhang, samarbete. Uppföljningen Spindla fortsatte samtalen

UPPDRAG:

Folkrörelsernas konstfrämjande

 


©Camilla Carlsson