Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 


 

 

 

TITEL:

40-50 löpmeter virke per barn 2013-2016

KONSTNÄRER:

Camilla Carlsson och John Håkansson

UTSTÄLLNING:

Next:Utopia

NÄR:

24 september 2016- 5 mars 2017

VAR:

Norrköpings konstmuseum

DELTAGARE:

grupputställning, medutställare: Lars Arrhenius & Eric Ericson, Dusica Drazic, Illkka Halso, Andreas Johansson, Clay Ketter, Maria Miesenberger, MYCKET, Nils Norman, Marjetica Potrc

TEKNIK:

fotografi, textilt bygge/ installation, research

KATALOGTEXT:

Bygglek är en form av bemannad lekplats där barn själva, i närvaro av pedagoger, bygger och utformar miljön. Det kan ses om en modell för inflytande, likafullt som en faktisk miljö där barn uttrycker och skapar egna platser. Bygglek berör flera områden, bland andra arkitektur, stadsplanering, demokrati och pedagogik. Konstnärerna har sedan 2008 dokumenterat bygglekplatser i Karlstad, Berlin, Köpenhamn och Tokyo. De har samlat forskningsmaterial som underlag till utställningar, föreläsningar och workshops.

Projektet som helthet ställer frågor kring vilken kunskapssyn som präglar samhället och hur barns perspektiv kan lyftas fram i planering och utformning av stadsrummet. Det finns likheter mellan fri lek och konstnärliga processer. Både bygglekplatser och ateljéer är viktiga frihetszoner för fantasi och skapande.

1947 anlades en av Sveriges första bygglekplatser vid Oxtorget i Norrköping. Hösten 2017 är Camilla Carlsson aktuell med en konstnärlig gestaltning för barns lek på Ljurafältet i Norrköping. På väg till barnens skog är arbetstiteln.

 

 

 

 

UTSTÄLLNINGS-
KOMMISARIER :

Ann-Charlotte Krantz Thor, Helena Scragg

LÄNK:

http://www.norrkopingskonstmuseum.se/pagaende-utstallningar/


http://johnhakansson.se/byggis.html

   

 


©Camilla Carlsson