Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 


 

 

 

 

TITEL:

På-väg-till-Barnens skog

KONSTNÄR:

Camilla Carlsson

NÄR:

2016-2018

VAR:

Ljurafältet Norrköping

DELTAGARE:

6 förskolor: Diamanten, Hagen, Nyckelpigan, Sadelmakaren, Solstenen och Önskeringen, samt samarbete med Natur och bygg, Skanska, Pontarius, Tekniska kontoret och Norrköpings konstmuseum

TEKNIK:

gestaltaltningsuppdrag inkl deltagandeprocesser

BESKRIVNING:

På-väg-till-Barnens skog: konstnären Camilla Carlsson har 2017-2018 samarbetat med barn i Ljurafältets utformning. Spår av barnfötter visar vägen fram. Spår av barns händer syns i skyltar. Barnen har röstat fram de fem klätterträden, därefter placerat och sedan planterat dem. Lekområdet vidgas in i Barnens skog med två skulpterade harar, stigar och löst material såsom mindre stockar, grenar att leka med. Välkommen!

Barnens klätterträd i området är:

Kaukasisk vingnöt, gulblommig hästkastanj, himalayabjörk, magnolia och hängavenbok

 

 

 

 

 

INTENDENT OFFENTLIG KONST :

Ann-Charlotte Krantz Thor 2016-2018

LÄNK:

http://www.norrkopingskonstmuseum.se   

 


©Camilla Carlsson