Camilla Carlsson

konstnärliga arbeten
andra arbeten/projekt/uppdrag
pågående / kommande
biografi
kontakt

 

 


 

 

 

TITEL:

Bygglek på Rosendals Trädgård

KONSTNÄR:

Camilla Carlsson

NÄR:

2014-2015

VAR:

Rosendals Trädgård, Stockholm

TEKNIK:

5 st workshops med en skolklass åk 3/4 under odlingsåret 2014 + 2 öppna workshops, allmänheten.

Utställning om projektet i ett av växthusen under
feb-mars 2015.

BESKRIVNING:
(presstext)

"Före sommaren gjorde vi en hinderbana, potatistävling och en bänk som har pilryggstöd. Vi byggde en kompost och la i saker för att se om dom förmultnar."

Bygglek på Rosendals Trädgård
Utställning i växthuset 12 februari – 15 mars 2015

Hur kan barnen göras delaktiga i skapandet av sin varandemiljö?Kan det kreativa skapandet i en Bygglek skapa förståelse för det gemensamma ansvaret för levnadsmiljön? Kan det få oss att förstå de ekologiska sammanhangen?

Under förra året undersöktes dessa frågor i projekt Bygglek på Rosendals Trädgård. Under ledning av konstnär Camilla Carlsson fick en tredjeklass ta sig an en plats i trädgården; de fick skapa en bygglekplats med hjälp av trädgårdens material. Allting började och slutade vid komposten, för trädgårdens byggmaterial är förgängliga och kommer så småningom att bli till jord igen. Komposten är en central del av verksamheten på Rosendals Trädgård, där trädgårdshantverket vilar på den biodynamiska odlingens grunder. I mer än trettio år har Stiftelsen Rosendals Trädgård verkat för att sprida kunskap om den biodynamiska odlingen, där kompost, kretslopp och ekologi är bärande begrepp.

"Forskning visar att barns kontakt och interaktion med naturen är avgörande för att de ska kunna känna en kärlek till och en respekt för den. Det vi har en relation till vill vi också värna. Förståelse för ekologiska samband kan inte läras in, de måste upplevas. Det ville vi skapa förutsättningar för", säger projektledarna Annelie Johansson, trädgårdsmästare, och Victoria Lagne, kommunikatör på Rosendals Trädgård.

Till projekt Bygglek knöts konstnären Camilla Carlsson, vars arbete ofta berör barns delaktighet i samhällsbyggandet. "Som konstnär har jag gett barnen gestaltningsutrymmet – vi har arbetat tillsammans utifrån elevernas idéer och utförande – med fokus på process och delaktighet. Jag ser bygglekplatser som en modell för barns inflytande i samhället", säger konstnär och workshopledare Camilla Carlsson.

Elevernas fantasi har varit ett viktigt verktyg i processen. Bygglekplatsen har formats utifrån elevernas idéer och förslag. Camillas ledarskap har tagit fasta på det oförutsägbara och på att stärka det estetiska perspektivet. "Bygglekar tenderar att ändra karaktär och utvecklas med tiden. Ofta är processen viktigare än resultatet – en bygglekplats bör aldrig bli färdig, snarare börja om till våren, precis som ett odlingsår" säger Camilla Carlsson.

Projekt Bygglek genomfördes med stöd av Innovativ Kultur och Vivaldi. Resultatet av projekt Bygglek visas nu i en utställning som pågår 12 februari – 15 mars på Rosendals Trädgård.

Presskontakt:
Victoria Lagne

UPPDRAG:

Rosendals Trädgård, stiftelse. I samarbete med Annelie Johansson och Victoria Lagne, Rosendals Trädgård.

LÄNK:
(recension av utställning)

http://www.miljomagasinet.se/artiklar/150225-levande-och-skapande-lek.html

http://www.rosendalstradgard.se/

 


©Camilla Carlsson